Mockup Image

عارضه یابی صنعتی

هدف

در عارضه‌یابی، هدف یافتن نقاط ضعف و منشاء خطاها، عیب ها و کاستی ها در کارگاه کارفرما می باشد

 

فرآیند اجرا

در ابتدا یکی از کارشناسان خبره دپارتمان خدمات فنی و مهندسی به عنوان مسئول پروژه عارضه یابی معرفی می شوند

در گام بعدی، جلسه ای بین کارشناس مربوطه و کارفرمای محترم برگزار شده و در آن جلسه طرح عارضه و خطای احتمالی از سوی کارفرما انجام می پذیرد

در این جلسه، ضمن پایش فرآیندها، فرم مربوطه از سوی کارشناس تکمیل شده و برای درج در پرونده کارفرما آماده می گردد

بعد از این مرحله، جلسه "کمیسیون فنی و مهندسی" در دفتر مرکزی ساتکو تشکیل شده و نظر کارشناسان فنی این شرکت در خصوص عارضه مربوطه به صورت مکتوب به کارفرما ارائه خواهد شد

 

تعرفه خدمات

بر اساس جدول زیر، خدمات عارضه یابی بر اساس ابعاد و اندازه های کارگاه قیمت گذاری شده است. قیمت ها براساس ريال می باشند

 

کارگاه کوچک

کارگاه متوسط

کارگاه بزرگ

150.000.000

300.000.000

اعلام پس از بررسی

 

 

 

 

 

 

 

مدت زمان اجرا

بسته به بزرگی و کوچکی کارگاه، مدت زمان انجام پروژه عارضه یابی بر اساس جدول زیر به کارفرمای محترم اعلام خواهد شد

 

کارگاه کوچک

کارگاه متوسط

کارگاه بزرگ

شش روز کاری

بیست روز کاری

اعلام پس از بررسی

 

 

 

 

 

نحوه فروش

مشتری از تمامی واحدها به کارشناس فروش دپارتمان فنی و مهندسی ارجاع داده خواهد شد. کارشناس فروش بعد از انجام صحبتهای اولیه و شرح خدمات مربوطه، فایل معرفی خدمات عارضه یابی و یا کاتالوگ کاغذی این ردیف از خدمات ساتکو را به مشتری ارائه داده و نسبت به نهایی سازی خرید مشتری اقدام خواهد نمود

 

نحوه تسویه

تسوه خدمات عارضه یابی برای هر سه گروه کارگاه های کوچک، کارگاه های متوسط و کارگاه های بزرگ در یک مرحله و در ابتدای پروژه انجام خواهد شد