Mockup Image

خدمات مهندسی معکوس و نمونه سازی قطعات و مجموعه های صنعتی

هدف

هدف از مهندسی معکوس یک قطعه یا مجموعه صنعتی، بازطراحی آن به منظور تهیه و تدوین نقشه ها و مدارک فنی جهت ساخت مجدد است. این مرحله یکی از مهم ترین و حساس ترین مراحل مراحل در بومی سازی و داخلی سازی بسیاری از قطعات صنعتی است. تعیین تمامی خواص مکانیکی و فیزیکی به همراه مهندسی معکوس هندسه قطعه / مجموعه صنعتی از فعالیت های اساسی این خدمت تخصصی است

پس از تدوین اطلاعات فنی، نمونه سازی آن قطعه یا مجموعه صنعتی گامی است در مسیر امکان سنجی تولید و بررسی ابعاد مختلف فرآیند ساخت آن قطعه. معمولا محصول تولید شده به عنوان نمونه اولیه، برای انجام تست های عملکردی مورد استفاده قرار می گیرد تا تولید کننده یا سرمایه گذار بتواند تصمیم صحیحی در خصوص تولید انبود قطعه بگیرد. پژوهشکده ساتکو با تکیه بر توان فنی متخصصین خود، امکان مهندسی معکوس و نمونه سازی اولیه را در حوزه قطعات و مجموعه های صنعتی دارد.

فرآیند اجرا

این خدمات به شرح زیر به مشتریان گرامی ارایه می گردد

یک- اعلام درخواست توسط مشتری به مسئول فروش خدمات

دو- ثبت اطلاعات سفارش

سه- تحویل قطعات و یا تجهیزات صنعتی مورد نظر برای مهندسی معکوس

چهار- بررسی اطلاعات تجهیزات مربوطه به همراه مطالعات اولیه توسط کارشناسان شرکت ساتکو

پنج- اعلام براورد زمانی و هزینه ای برای اجرای پروژه

شش- عقد قرارداد جهت اجرای پروژه در صورت تایید مشتری

تعرفه خدمات

این خدمات براساس حجم کاری پروژه تعرفه گذاری می شود

 

مدت زمان اجرا

مدت زمان انجام پروژه بسته به ابعاد قطعه و حجم کار، بعد از دریافت اطلاعات اولیه، تعیین و اعلام می شود

 

نحوه فروش

بعد از برقراری ارتباط اولیه با مشتری، فرم ثبت سفارش تکمیل شده و برای انجام تشریفات مالی در اختیار واحد مالی قرار خواهد گرفت

 

نحوه تسویه

مطابق قرارداد